Konsultointi Welldone Etusivu    Palvelut    Referenssit    Yhteystiedot
Nosta tehokkuutta jopa 20%
 

Tutkimustulokset sisältävät myös muita kehittämiskohteita, joita joko ilmenee työntekijöiden taholta tai itse huomioiden.
Tiedätte tuotteiden läpimenoajat ja tuotannon pullonkaulat.


 

Työntutkimus, Työntutkimukset, Työn kehittäminen

Työntutkimuksen päämääränä on parantaa työn tuottavuutta. Työntutkimuksella voidaan tutkia yksittäisen työntekijän ajankäyttöä ja työn tekemistä. Samalla menetelmällä voidaan tutkia myös mitä tahansa työhön liittyvää asiaa.

Työntutkimuksella voidaan kehittää työn tuottavuuden lisäksi esimerkiksi tuotteen laatua, työoloja, työvälineiden käyttöä, työsuojelua jne. Ihmisten lisäksi työntutkimuksella voidaan mitata koneiden käyntiaikaa ja seisokkeja, sekä työvälineiden tehokkuutta. Työntutkimuksen avulla työyhteisö voi paremmin ymmärtää olemassa olevia työkäytäntöjään ja voi kehittää niitä tavoitteiden mukaisesti.

Työntutkimuksesta on hyötyä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman työnsä ja työtapojensa kehittämisestä. Työntutkimukseen perustuva työn mitoittaminen antaa oikeudenmukaisen tiedon tehtävän työn määrästä ja reilun työnjaon työntekijöiden kesken. Työntutkimus antaa uskottavuutta palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Työntutkimuksen avulla selviävät myös erilaiset odotus- ja tyhjäkäyntiajat.

Työntutkimus kannattaa teettää siihen erikoistuneella kokeneella tutkijalla. Työntutkimuksessa työntekijä tai kone on tutkimuskohde. Työntutkimuksen aikana arvioidaan aina työn joutuisuus eli työvauhti, koneilla käytetään koneteknistä kerrointa. Työntutkimuksia tehdessä kannattaa huomioida myös valo- ja videokuvauksen hyödyntäminen.

Yleensä syynä työntutkimukselle on se, että nykytilanne koetaan tavalla tai toisella epätyydyttäväksi.

Työntutkija tarkkailee sivusta tavanomaista työn tekemistä, ja mittaa sen kulkua kellolla ja mahdollisesti myös kameralla. Tästä syystä puhutaan joskus "kellottamisesta." Muistiinpanojen avulla voidaan työn kulku esittää kaavioiden ja aikataulujen muodossa.

Työntutkimuksella saadaan vastauksia esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Ovatko kaikki nyt tehtävät asiat välttämättömiä, vai tehdäänkö turhia asioita?
 • Tekeekö oikea henkilö kyseistä tehtävää?
 • Tehdäänkö työ oikeassa paikassa ja oikeilla välineillä?
 • Tehdäänkö työ oikeaan aikaan?
 • Tehdäänkö työ sopivalla tavalla?
 • Mitkä asiat hidastavat työtä?
 • Mitkä työtavat tai työvälineet tehostaisivat työtä?

Työntutkimuksessa työn tarkkailun lisäksi myös haastatellaan työntekijää.

Työntutkimus ei ainoastaan kuvaile työn kulkua ja siihen liittyviä ongelmia, vaan lopuksi laaditaan myös parannusehdotus. Tavoitteina ovat työn tehostaminen ja ajankäytön järkeistäminen. Lopputulos eroaa yksittäisten ongelmien ratkaisupohjaisesta työn kehittämisestä siten, että voidaan saada aikaiseksi kokonaan uusi toimintamalli työn tehokkaalle tekemiselle.

 • Voidaan mitata koneiden käyntiaikaa ja seisokkeja, työntekijöiden ajankäyttöä (myös toimihenkilöiden) ja haetaan kehittämiskohteita sekä ratkaisuja ongelmiin ja ajankäytön järkeistämiseen.
 • Voidaan myös mitata työvaihe- ja kappaleaikoja erilaisin tutkimusmenetelmin:
  normaaliaikamittaukset, havainnointi- ja ajankäyttötutkimukset.
  Määritetään myös tarvittava apuaika.